Other services

Buying and selling companies

Spending plans and visualizations

Responsible representative

Building approvals, building supervision

Other services

Price list

Representation at the authorities

Čas je drahý, zvlášť v podnikání, ale i v soukromém životě. Vyřídíme Vaše úřední záležitosti!

More info

Establishing and managing social media platforms

Čas je drahý, zvlášť v podnikání, ale i v soukromém životě. Vyřídíme Vaše úřední záležitosti!

More info

Překlady textů do Anglického jazyka

Překlady rychle a kvalitně! Cena se určuje dle rozsahu a případné odbornosti.

Více info

Rozpočty a vizualizace

Zpracujeme vše pro přípravu vaší stavby, vodohospodářské stavby.

Více info