Založení s.r.o. cizincem

30.5.2024

Založení s.r.o., jsem cizinec

Základní kapitál této právnické osoby je tvořen obchodními podíly zakladatelů a může být ve výši 1,-kč a více.

Společnost s ručením omezeným může být založena jedním (Zakladatelská listina) i více společníky (Společenská smlouva).

Hlavním orgánem společnosti je valná hromad.

Řídícím orgánem s.r.o je jednatel, který může jednat ve věcech firmy samostatně a v plném rozsahu.

Každý cizinec, který se hodlá stát společníkem a zároveň jednatelem s.r.o., musí před zápisem společnosti prokázat svojí bezúhonost předložením výpisu z rejstříku trestu České republiky a ze své rodné země         s překladem do ČJ. Pokud však bude cizinec pouze v postavení společníka s.r.o., výpisu z trestního rejstříku již nebude třeba. Pokud má cizinec trvalý pobyt, stačí pouze výpis trestu z České republiky.

Před založením společnosti je velmi důležité určit obchodní podíly, společníky a jednatele společnosti. Dále mít ověřený souhlas s umístěním sídla společnosti od všech majitelů nemovitostí.

Dále musí jednatel společnosti požádat o zápis do Živnostenského rejstříku s konkrétními druhy činností a to kdekoliv v ČR.

U notáře je možné zažádat o předzápis vybraných živností a ty až poté zapsat na ŽÚ. Jednatel firmy obdrží po zápisu své firmy do Obchodního rejstříku přístupové údaje do datové schránky, která slouží jako oficiální komunikační kanál se státní správou. Jako první krok je nutná registrace na příslušný finanční úřad.