Odpovědi na často kladené otázky

Proč odpovědný zástupce?

V případě, kdy podnikatel sám nesplňuje všechny zvláštní požadavky pro provozování živnosti, umožňuje mu živnostenský zákon provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Právnická osoba sama o sobě pochopitelně nemůže splňovat tyto požadavky a proto i ona musí mít pro každou živnost ustanovena svého odpovědného zástupce. Zákon umožňuje ustanovit odpovědného zástupce i v případech, kdy sám podnikatel splňuje všechny požadavky pro provozování živnosti, ale není to v praxi příliš obvyklý případ.

Kdo je vlastně odpovědný zástupce?

Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů. Odpovědný zástupce musí pochopitelně se svým ustanovením do funkce souhlasit a musí být i ve smluvním vztahu k podnikateli (původně byl vyžadován pracovněprávní vztah, nyní však postačuje obecný vztah smluvní). Živnostenský zákon dále říká, že odpovědný zástupce se musí zúčastňovat provozování živnosti v potřebném rozsahu. Potřebný rozsah nelze bohužel obecně dost dobře charakterizovat a jeho míra je na posouzení jednotlivých případů podnikatelem a poté i živnostenskými úřady v rámci jejich kontrolní činnosti.

Funkci odpovědného zástupce může fyzická osoba vykonávat nejvýše pro dva podnikatele.

Výhody Vašeho odpovědného zástupce, kterého Vám zprostředkujeme:
  • Platíte jednorázovou částku za 4 roky či nízkou měsíční částku
  • Vše je ošetřeno řádnou smlouvou
  • Platba proběhne až po zapsání odpovědného zástupce do rejstříku (do 7 dnů) Cena je pro živnost provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
  • Veškerá jednání probíhají rychle a online, nebo po telefonu, případně osobní schůzkou
  • Řemeslné živnosti začínají na ceně 950,-Kč/měsíc.