Rozpočty a vizualizace

Zpracujeme vše pro přípravu vaší stavby, vodohospodářské stavby.
Vyhotovení pasportu stavby – dokumentace skutečného provedení. Zpracování stavebních rozpočtů – výkaz výměr, položkový rozpočet a odhad nákladů.
Zpracování podkladů pro výběr zhotovitele stavby včetně vyhodnocení. Konzultace a poradenství v oblasti stavebnictví.
Vizualizace – od malých staveb, místností po rozsáhlejší stavby.

Potřebujete něco jiného? Kontaktujte nás na níže uvedených kontaktech.

Nákup a prodej firem

Odpovědný zástupce

Kolaudace a stavební dozor

Ostatní služby

Ceník