Rozpočty a vizualizace

Zpracujeme vše pro přípravu vaší stavby či vodohospodářské stavby:

Vyhotovení pasportu stavby – dokumentace skutečného provedení

Zpracování stavebních rozpočtů – výkaz, výměr, položkový rozpočet a odhad nákladů

Zpracování podkladů pro výběr zhotovitele stavby včetně vyhodnocení

Konzultace a poradenství v oblasti stavebnictví

Vizualizace – od malých staveb, místností po rozsáhlejší stavby

Potřebujete něco jiného? Kontaktujte nás na níže uvedených kontaktech.

Nákup a prodej firem

Odpovědný zástupce

Kolaudace a stavební dozor

Ostatní služby

Ceník