Překlady textů do Anglického jazyka

Vaše texty přeložíme rychle a kvalitně. Cena se odvozuje od rozsáhlosti a případné odbornosti.

Ideální pro překlad webových stránek, obecných textů pro zaměstnance či obchodní partnery.

Nejedná se o překlady s „kulatým razítkem“.

Nákup a prodej firem

Rozpočty a vizualizace

Odpovědný zástupce

Kolaudace a stavební dozor

Dotace

Ostatní služby

Ceník