Контакти

Swift Consulting s. r. o.

Bělohorská 186/161
169 00 Praha 6

Ostatní údaje

IČO: 09971599
DIČ: CZ09971599

Datová schránka

ID: p4ratng

Číslo účtu FIO banky

2701948100/2010

Kanceláře a vedení společnosti

Backoffice manager

Petra Mašínová

Tel. +420 728 496 694
E-mail: office@swiftconsulting.cz

Area Manager, DXB

Natálie Lokota

Tel. +971 552 268 40
E-mail: office@swiftconsulting.cz

Vedení společnosti

Mgr. Adriana Kropáčková, jednatelka společnosti

Tel. +420 608 055 599
E-mail: kropackova@swiftconsulting.cz